دعا برای کودکی که گریه بیشتر کند و خواب ندارد

این کلمات را بنویسد و در گهواره یا در زیر سر او قرار دهند شفا یابد :

 


 

 

 بسم الله الرحمن الرحیم والّتی لم تمتُ فی منامِها فَیُمسِکَ الّتی قَضی عَلَیها الموت وَ یُر سِلُ الاخری الی اجلٍ مُسمّی ح ح ح ح ح ح ح وَ لَبَثوا فی کَهفَهُم ثَلثمائة سنین وَ ازدادو تسعا .

/ 0 نظر / 11 بازدید