دعای چشم زخم و نظر تنگی

 

 

 جهت اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه فرماییددعای کارگشایی-دعای بخت گشایی- دعای دفع چشم ونظر-دعای زبان بند-دعای محبت-احضار محبت- سرکتاب کامل و طالع -تلفن تماس09375252399ahmad808.mihanblog.comاعوذ بعزة الله واعوذبقوة الله واعوذ بقدرة الله واعوذ بنور الله واعوذ بعظمة الله واعوذ ببهاء الله واعوذ بجمع الله و اعوذ بکل الله و اعوذ بعغو الله واعوذ بغفران الله واعوذ برسول الله واعوذ بالائمه علیها سلام علی ما نشاء من شر ما تجد اللهم رب المطیعین

 


بسم الله وبالله و من
الله و الی الله و فی سبیل الله اللهم الیک اسلمت نفسی والیک وجهت وجهی والیک فوضتامری فاحفظنی بحفظ الایمان من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی ومن تحتی و ادفع عنی بحولک و قوتک فانه لا حول و لا قوة الا بالله العلیالعظیم

 

چشم زخم : بسمالله الرحمن الرحیم بسم الله ابراهیم خلیل الله وموسی کلیم الله وعیسی روح الله ومحمد صلی الله علیه و اله حبیب الله و رسول الله لو انزلنا هذا القران علی جبللرایته خاشعا متصدعا من خشیة الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهمیتفکرون

یا فتاح یا رضوان وعسی الله ان یجعل بینکم و بین الذینعادیتم منهم مودة و الله قدیر والله غفور رحیم

/ 0 نظر / 10 بازدید