نشانه بسته بودن بخت

در توضیح به سوالات مکرر بازدید کنندگان ،باید عرض کنم در مورد این که آیا استفاده از دعاهای ذکر شده در وبلاگ و سایت های گوناگون ، می تواند گره گشای مشکلات شخص خواننده شود یا نه؟ همانطور که در پست های گذشته به تفصیل توضیح داده شده، لازم به یادآوری مجدد است که این دعاها جنبه کلی دارد و با توجه به تنوع دعاها و اذکار بنا به طالع شخص، دعا یا ذکر خاصی استخراج می شود و از طرفی نوشتن دعا آداب و ساعت خاص خود را می طلبد وبرای نوشتن دعاها نیاز به کسب اجازه و اذن استاد و همچنین آگاهی و اطلاع کامل از آداب و رعایت کلیه موارد دعانویسی دارد و اکثر دعاها و طلسمات به اجازه استادمجرب وآشنا به کلیه علوم خفیفه و غریبه لازم است و از عهده هر شخصی خارج است. و هر شخصی و طالعی و وبستگی کار و بخت دعای خاص خودش را دارد و این جوری نیست که هر کس یک چیزی تو اینترنت دید و خوب بود برای خودش و و دیگران بنویسددر صورت نیاز به مشاوره وراهنمایی با تلفن تماس بگیرید09375252399                                

بخت کسی بسته است , یعنی چه ؟

 

✨عز یزان بسته بودن بخت به سه طریق حادث میشود:✨ 

✔️ 1- توسط شخص دیگری از روی دشمنی با نوشتن دعا و یا طلسم انجام پذ یرد , که کار بسیار بد و از گناهان نا بخشود نی و کبیره است و عو اقب و خیم هم برای نو یسنده و هم برای کننده این عمل وجو د دارد. و تا زمانیکه باطل نگرد یده , شخص نمی توا ند ازدو اج بکند.      

 

✔️2 - توسط اجنه ی کافر بخت کسی بسته گردد,که این مورد ا تفاقی پیش میاید.

 

✔️3 - توسط همزاد جنی ,که این مورد در برجهای آ تشی بسیار شایع میباشد , 

 

 از کجا به بسته بودن بخت پی ببر یم:

1- اگر خو استگار ندار ید.

2- اگر خواستگار ز یاد دار ید ولی بنا به دلا یل نا معلوم به خواستگاری رسمی نمی آیند و یا به خواستگاری می آ یند و ولی سر یه مسئله ی جزئی به هم می خورد .(این دو مورد برای خا نم هاست)

 

  و در آقایان :

1- شخص خود اصلا رغبتی به ازدواج ندارد.

2- به چند جا برای خواستگاری رفته اید, ولی جو اب نه و رد داده اند.

نا گفته نماند , به غیر از موارد بالا, مواردی نیز وجود دارند , که پیچیده و تخصصی هستند, بنا بر این از ذکر آنها خودداری 

/ 0 نظر / 22 بازدید