شرایط استفاده از علوم خاص روحانی

 

 
 جهت اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه فرماییددعای کارگشایی-دعای بخت گشایی- دعای دفع چشم ونظر-دعای زبان بند-دعای محبت-احضار محبت- سرکتاب کامل و طالع -تلفن تماس09375252399ahmad808.mihanblog.com
 

 استفاده از علوم خاص روحانی

1    ــ فرد عمل کننده می بایست به نتیجه عمل اعتقاد تام داشته باشد .

2 ــ برای اینکه دعا موثر باشد باید مستدام باشد .

3 ــ دعا باید در خفا و خلوت و تنهایی باشد .

4 ــ شرط اجابت دعا این است که فرد صاحب تقوا و پرهیزکار باشد به اعمال حرام

و نهی شده نپرداخته باشد .

5 ــ از ارواح روحانی در کار های خیر که مورد تایید پروردگار است استفاده کنید .

6 ــ از ارواح روحانی برای کار های مهم استفاده کنید نه کار های حقیر و جزئی .

7 ــ از علم خواص در امور دنیوی و نفسانی استفاده نکنید .

8 ــ موقع اشتغال یا تمرکز و توجه به موضوع اصلی عمل کنید .

9 ــ دعا ها را به تنهایی قرائت کن .

10 ــ دعا ها را بیاموزید که از حفظ بخوانید در ابن صورت حضور قلب بیشتری خواهید

داشت .

 11 ــ موقع عمل به علم خواص ابتدا می بایست با اساتید صاحب کرامات و اولیا صاحب

 نام مشورت نمود و خودسرانه به این عمل اقدام نکرد چه ممکن است نتایج عکس دهد .

12 ــ هر عمل را در ساعت خاص آن انجام دهید که بیان شده نه در غیر آن ساعات .

13 ــ با معده خالی به این اعمال دست بزنید .

14 ــ در موقع عمل روحانی از تماس با مواد و خوراکی و پوشاک و بو و عطر حیوانی

پرهیز کنید .

15 ــ پردازنده به این عمل می بایست مطلقا از خوردن سیر و پیاز خودداری کند .

16 ــ برای بعضی طلسمات و تعویذات جنس فلز مثل مس و روی و قلع و چوب انار و ...

قید شده که در غیر آن جنس ها عمل نتیجه ندهد .

17 ــ برای هر عمل بخور خاصی وجود دارد که باید رعایت شود که ذیلا به آن ها اشاره

می کنیم :

·        بخور های ساعت زحل : برای اعمال خیر سقز ــ چوب عدد و اعمال شر خانطیط و

موی گربه سیاه .

·        بخور ساعت مشتری : برای اعمال خیر چوب عدد ، پوست عنبر و اعمال شر ناخن

اسب و الاغ .

·        بخور ساعت مریخ : برای اعمال خیر گل سنجد ــ اسپند ــ سقز و اعمال شر افیون و

کندر .

·        بخور ساعت شمس : برای اعمال خیر کافور و مشک و عنبر و اعمال شر پوست سیر

و پوست پیاز .

 ·        بخور ساعت زهره : برای اعمال خیر چوب عود و جاوی و اسپند و برای اعمال شر

صمغ عربی .

·        بخور ساعت عطارد : برای اعمال خیر صمغ سفید ، سقز ، مریمی و برای اعمال شر

صمغ عربی و موی سگ و گربه سیاه .

·        بخور ساعت قمر : برای اعمال خیر ناخن ، صمغ سفید ، سقز و برای اعمال شر

صمغ عربی .

18 ــ فرد عمل کننده می بایست تمیزی را در محل و لباس و بدن و قلم و مرکب رعایت

بکند .

19 ــ موقع نوشتن ادعیه چهار زانو رو به قبله بشیند .

20 ــ اوفاق را صحیح و دقیق رسم کند .

21 ــ عمل کننده می بایست اقسام مربوطه به عمل را در ابتدا و انتها ادعیه و تعویذات

بنویسد .

22 ــ ارقام و نوشته ها با قلم هندی تحریر شود مجرب تر است .

23 ــ نوشته ها به خط زیبا و جمیل نوشته شود .

24 ــ قبل از شروع هر عمل بر پیامبر عظیم الشان صلوات بفرستد .

25 ــ قبل از انجام هر عمل استغفار کند آیا اقدام به این عمل مفید است یا خیر اگر

استغفار درست بود عمل کند .

26 ــ ادعیه نمی بایست در روز های نحس نوشته شود . روز های سه و پنج و سیزده و

شانزده و هفده و بیست و چهار و بیست و پنج روز های نحس ماه قمری است .

27 ــ اعمال خیر را در روزهای یک تا چهارده ماه قمری و اعمال شر را در روزهای

چهارده الی بیست و هشت ماه قمر انجام دهد .

28 ــ تمام دعا ها با مرکب (( مشک و زعفران و عنبر )) همراه با آب باران نوشته شود.

29 ــ هرگز این علم را به نا اهل و جاهل نیاموز .

30 ــ همیشه یقین داشته باش که این علم بسیار مهم و موثر بوده و خواهد بود پس باید قدر

آن را دانست . 

/ 0 نظر / 75 بازدید