نوشتن دعا 
دارای شرایطی خاص است


 اول اینکه باید نیت سائل پاک باشد ودر غیر این صورت نتیجهء بدی میدهد که موجبات پشیمانی را به بار  می اورد پس باید نیت سائل قربتا الی الله باشد یعنی با شرع برابری داشته باشد.

دوم اینکه هر دعا و طلسمی زکاتی دارد که بعضی از  اساتید گفته اند که میتوان صدوده هزار تومان به نیت امام علی (ع) صدقه دادو سپس دعا بنویسید البته نظرات در مورد زکات ها مختلف است.

 سوم اینکه هر دعا  ساعت خاص خود را دارد به این صورت:


ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت زحل است که نحس اکبر است و برای نوشتن دعا دشمنی و جدائی به کار میرود 


یکشنبه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت شمس است که سعد اکبر است و برای نوشتن دعا های محبت وزبان بند (عقداللسان) خوب است


دوشنبه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت قمر است که سعد اصغر است ونیز برای نوشتن دعا محبت وزبان بند به کار میرود


سه شنبه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت مریخ است که نحس اصغر است وبرای نوشتن دعا دشمنی و جدائی به کار میرود 


چهار شنبه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت عطارد است که سعد اصغر است است ونیز برای نوشتن دعا محبت وزبان بند به کار میرود---


پنج شنبه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت مشتری است که سعد اکبر است است ونیز برای نوشتن دعا محبت وزبان بند به کار میرود


جمعه: ساعت اول یعنی یک ساعت قبل از طلوع افتاب ساعت زهره است که سعد اکبر است است ونیز برای نوشتن دعا محبت وزبان بند به کار میرود


نکته:هیچگاه در شب مخصوصا به هنگام غروب دعا ننویسید که موجب بلا ونزاع وجنگ میشود


 

دعا را چهار شرط اساسی است که هر کدام از آنها محقق نشود دعا قطعا به اجابت نمی رسد: 

۱. کسب و کارش حلال باشد.

۲. نسبت به آبرو و مال کسی  ستم نکرده باشد.

۳. در اجابت دعا تردید نداشته باشد

۴. قطع امید از خلق کند و به خدا توجه کامل داشته باشد.

 پس از این چهار شرط ساعت و هنگامه دعا در استجابت موثر است. 


 

شناخت ساعات مختلف شبانه روز خیلی در این علم مهم و تاثیر گذار است یعنی اینکه بدانیم کدام ساعت و زمان برای چه کاری مناسب است یکی از موارد مهمی که از این موضوع در آن استفاده میشود امر دعا نویسی میباشد که شخصی که برای امری دعایی مینویسد اگر این کار را در ساعت مناسب انجام ندهد چه بسا نتیجه معکوس حاصل میگردد . بهتر است بگوییم یکی از شرایط مهم در انجام امور مربوط به این علم آگاهی از این ساعات میباشد.

 

 نوشتن دعا دارای شرایطی خاص است 

1- توکلت به خدا باشه و هر کاری را با توکل به خدا شروع کن و اینکه نیت و اقدامت هم درست باشه 

2- همیشه در جای خلوت و بدون رفت و آمد بنشینید 

3- عبادت و ریاضت داشته باشید

4- همیشه پاک و طاهر باشید. ودر جای پاک بنشینید

5- هنگام نوشتن بر سر یک زانو بنشینید

6- هنگام نوشتن بخور خوشبو دود نمائید

7- هنگام نوشتن مقداری شیرینی مثل شکلات .آبنبات و ... در دهان بگذارید

8- تعویذ هر شخص رو طبق طالع و طبع و مزاج و ... شخص بنویسید

9- همیشه هنگام نوشتن با هیچ کس صحبت نکنید 

10- هرگز این علم را به نا اهل و جاهل نیاموز و از این علم سوءاستفاده شخصی نکنید

11- همیشه هنگام نوشتن وضو داشته باشید 

12- در نوشتن تمام تعویذات باید سمت قبله بنشینید و از خدا طلب فرج کنید

13- همیشه باید یقین داشته باشید که این علم بسیار موثر است و تمامی اعمالش عمل کرده و خواهد کرد


 

 برای اینکه ساعت رو درست تنظیم کنید تا مشکلی نداشته باشید اولاً باید ساعت اول یک ساعت قبل از طلوع آفتاب در شهر شما باشه در کل من برای راحتی شما و به دلیل اینکه بیشتر ساعات روز مورد نیاز است من 12 ساعت روز رو در زیر براتون طبق این ، شما ببینید در چه ساعتی ، خورشید در شهر شما طلوع میکنه هر ساعتی بود یک ساعت قبلش رو بگیرید ساعت اول و بقیه رو هم یک ساعت یک ساعت تنظیم کنید فرض که طلوع آفتاب ساعت "6:20 باشد پس یک ساعت قبلش که ساعت "5:20 است می شود ساعت اول