با سلام دوستان واونهایی که از سایت دیدن ومطالعه می کنند بدوند که مطالب سایت  جهت مطالعه  است و صرفا جهت نوشتن  دعا واذکار  برای خود ودیگران نیست  واین دعا ها وتعویذ ها ...نمونه دعا ها هستند و برای تمام طالع ها وبرج ها جواب نمی دهد  و هر طالع و برج دعای خاض خودش را داردو این طور نیست که هر کسی بتواند برای خود ودیگران دعا بنویسند   ودعا نویسی تابع شرایط و اصول خودش است و واگر این طوری باشد هر کسی از اینترنت مطلبی و دعایی وطلسمی برای دیگران می نویسد ومانع از  کارهای طرف مقابل می شود  وبرای دیگران مزاحمت ایجاد می کند  و نتیجه این که همه و هرکسی نمی تواند دعا بنویسد                     و دعا نویسی شرایطی دارد و دانستن زمان دعا نوشتن کافی نیست و دوستان و واونهایی که از سایت بازدید می کنند  اگر سوالی در زمینه دعا وطلسم وتعویذ وسحر وجادو داشته باشند می توتنند از طریق تلفن سوال خود را مطرح کنند و جواب خود را بگیرند   با تشکر و09906280899            و         09375252399